close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZYTA W KONSULACIE

 • 28 kwietnia 2011

  W celu umówienia wizyty w  Referacie Konsularnym Ambasady RP w Helsinkach należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat: https://www.e-konsulat.gov.pl/, wybierając jedną z kategorii spraw:

  • sprawy paszportowe: złożenie wniosku o wydanie paszportu lub o wydanie paszportu dla dziecka;
  • sprawy prawne: poświadczenie własnoręczności podpisu lub inne czynności notarialne; sprawy dotyczące aktów urodzenia i małżeństwa; inne sprawy dot. stanu cywilnego, zmiany imion lub nazwisk; wydanie zaświadczeń lub zezwoleń; potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP;
  • sprawy obywatelskie: sprawy dotyczące nadania, przywrócenia, potwierdzenia lub zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

  Nie wymaga wcześniejszej rejestracji w systemie e-konsulat wizyta:

  • w celu odbioru paszportu, paszportu dziecka lub innego dokumentu,
  • związana z utratą dowodu osobistego lub paszportu;
  • w sprawie z zakresu pomocy konsularnej (zgon, wypadek, nagła i ciężka choroba, pomoc ofiarom przestępstw, pozbawienie wolności).

   

  Większość spraw przeprowadzić można korespondencyjnie. Osobistego stawiennictwa wymaga m.in.:

  • złożenie wniosku o wydanie paszportu lub o wydanie paszportu dla dziecka,
  • poświadczenie własnoręczności podpisu lub daty okazania dokumentu w konsulacie,
  • złożenie zapewnienia o tym, że nie wie się o przeszkodach wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • wydanie zaświadczenia o tym, że można zawrzeć małżeństwo za granicą,
  • potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP.

   

  W razie potrzeby złożenia kilku wniosków należy zadbać o zarejestrowanie każdej sprawy osobno. Dotyczy to również rejestrowania wizyt dla kilku osób.

   

  Przy każdej wizycie w konsulacie należy pamiętać o zabraniu ze sobą polskiego dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego).

   

  Po zarejestrowaniu się warto – dla pewności – wydrukować potwierdzenie umówienia wizyty na wybrany przez Państwa dzień i godzinę.

   

  Jeśli w systemie nie pojawia się interesujący Państwa dzień, oznacza to, że tego dnia Referat Konsularny  jest nieczynny lub dla danej usługi nie przyjmuje się w danym dniu interesantów albo nie ma wolnych miejsc.

   

  Opłaty należy wnosić w gotówce w kasie urzędu lub przelewem na konto Ambasady: FI66 1210 3000 1000 63 (Nordea Bank, SWIFT/BIC: NDEAFIHH). W tytule przelewu prosimy podawać: „OPŁATA KONSULARNA imię nazwisko osoby, której sprawa dotyczy”. Nie ma możliwości wnoszenia opłat przy użyciu karty kredytowej. Osoby przeprowadzające sprawę w konsulacie osobiście  proszone są o okazanie wydrukowanego potwierdzenia dokonania przelewu, zaś osoby przeprowadzające sprawy korespondencyjnie  –  o dołączenie ww. potwierdzenia do przesyłki.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: