close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

 • 28 kwietnia 2011

  Prawo jazdy

   

  Obywatele polscy mogą posługiwać się podczas czasowego pobytu w Finlandii polskim prawem jazdy. Osoby przebywające w Finlandii na stałe powinny wymienić prawo jazdy na fińskie, składając wniosek w tej sprawie w ciągu 6 miesięcy od daty przyjazdu do Finlandii.

  Wniosek w sprawie wymiany prawa jazdy składa się osobiście w komisariacie policji. Co do zasady wymagane jest złożenie ważnego prawa jazdy, 2 fotografii oraz (w niektórych przypadkach) zaświadczenia lekarskiego.

   

  Rejestracja, ubezpieczenie i przeglądy techniczne

   

  Co do zasady osoby przyjeżdżające do Finlandii na stałe powinny zarejestrować swój pojazd w Finlandii w ciągu 6 miesięcy od przyjazdu. Na wniosek właściciela pojazdu okres ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy. Pojazdem na zagranicznych numerach rejestracyjnych nie może kierować osoba zamieszkała na stałe w Finlandii, o ile właściciel pojazdu lub członek jego rodziny nie towarzyszy jako pasażer.

  Uznawane są polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Istnieje obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego (przynajmniej OC). Z uwagi na bardzo wysoki koszt usług w Finlandii zalecane jest posiadanie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubezpieczenie AC i NW, co ma niebagatelne znaczenie w razie naprawy samochodu, holowania lub nieszczęśliwego wypadku.

  Osobom podróżującym przez Finlandię do Rosji korzystającym z samochodów będących przedmiotem leasingu doradzamy zabranie ze sobą stosownego upoważnienia firmy leasingowej. Samochody wynajmowane w krajach Unii Europejskiej (np. Avis, Hertz) nie mogą bez stosownego upoważnienia wjeżdżać do Rosji.

  Istnieje obowiązek przeprowadzania przeglądów pojazdów po trzech i pięciu latach od ich rejestracji, a następnie co roku.

   

  Zasady ruchu drogowego

   

  Jazda na światłach mijania jest obowiązkowa przez cały rok.

   

  W okresie zimowym, tj. od 1 grudnia do końca lutego, kierowcy mają obowiązek jazdy na oponach zimowych, jednak zaleca się używanie ich również jesienią i wiosną ze względu na oblodzenia i zalegający śnieg. W okresie zimowym dopuszcza się używanie opon z metalowymi kolcami.

   

  Na nieoznakowanych skrzyżowaniach dróg i ulic obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo dla jadących z prawej strony. W Finlandii jest znacznie więcej niż w Polsce skrzyżowań równorzędnych (tj. bez oznakowania pierwszeństwa).

   

  Obowiązuje zakaz używania przez kierowcę telefonu komórkowego, również podczas zatrzymania się w ruchu ciągłym, np. na czerwonym świetle. Dopuszczalne jest natomiast prowadzenie rozmowy przez zestaw głośno mówiący.

   

  Wszyscy pasażerowie zobowiązani są zapinać pasy bezpieczeństwa (również na tylnych siedzeniach). Dzieci o wzroście poniżej 135 cm mogą być przewożone jedynie w fotelikach samochodowych.

   

  Ze względu na częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną (łosie na terenie całego kraju, a na północy renifery) należy zachować szczególną ostrożność na trasach poza terenem zabudowanym. O zderzeniu z łosiem, reniferem lub innym dużym zwierzęciem należy powiadomić policję (bezpłatne numery 112 lub 10022).

   

  Policja skrupulatnie kontroluje trzeźwość kierowców. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila (0,22 promila w wydychanym powietrzu). Kierujący, u których wykryto poziom alkoholu we krwi wyższy niż 0,5 promila, niejednokrotnie są zatrzymywani w areszcie. Osobom prowadzącym samochód pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy i zakaz prowadzenia pojazdu obowiązujący do 5 lat. Również użyczenie pojazdu osobie pozostającej pod wpływem alkoholu podlega karze.

   

  Samochody, gdy nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych, można parkować jedynie po prawej stronie drogi (tj. zgodnie z kierunkiem jazdy obowiązującym przy danej krawędzi jezdni), z wyjątkiem ulic jednokierunkowych. Co do zasady obowiązuje zakaz parkowania na chodnikach.

   

  Użycie klaksonu dopuszczalne jest jedynie w sytuacji zagrożenia.

   

  Obowiązują różne dopuszczalne prędkości w sezonie letnim i zimowym. Co do zasady w mieście nie należy przekraczać prędkości 50 km/h, poza terenem zabudowanym – 100 km/h latem i 80 km/h zimą, a na autostradach – 120 km/h latem i 100 km/h zimą.

   

  Bezwzględnie należy ustępować pierwszeństwa pieszym oraz rowerzystom. Wykroczenia w tym zakresie są surowo karane przez policję. 

   

  Użyteczne informacje

   

  Parkowanie. Na bezpłatnych parkingach w miastach powszechnie stosuje się zegar parkingowy, na którym ustawia się godzinę przyjazdu z dokładnością do pół godziny naprzód. O obowiązku tym informują tablice umieszczone pod znakami, które często podają też maksymalny czas parkowania w danym miejscu. W przypadku wskazania na tablicy godzin, w których wymagane jest wystawienie zegara parkingowego, godziny ujęte w nawias odnoszą się do sobót, a oznaczone kolorem czerwonym – do niedziel i świąt. Zegary parkingowe można kupić na stacjach benzynowych lub w kioskach z prasą (R-kioski).

   

  Motocykle. Motocyklistów dotyczą te same przepisy ruchu drogowego, co poruszających się innymi środkami transportu. Kierujący i pasażer muszą mieć na głowach kaski.

   

  Rowerzyści. Rowerzystów obowiązuje używanie kasku.

   

  Piesi. Piesi po zmroku powinni stosować światła odblaskowe, również na terenach zabudowanych i oświetlonych drogach.

   

  Kolizje i wypadki.  W razie kolizji drogowej lub kradzieży zaleca się zawsze wezwać policję (bezpłatny telefon alarmowy 112). Protokół sporządzony przez policję jest potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpieczenia.

   

  Autostrady. Korzystanie z dróg, autostrad i mostów w Finlandii jest bezpłatne.

   

  Paliwo. Tankowanie paliwa nieprzeznaczonego do napędzania silników samochodowych  (olej opałowy itp.) lub powodującego zanieczyszczenie środowiska podlega wysokiej grzywnie (mandaty do wysokości 8 000 EUR). W Finlandii nie ma stacji LPG.

   

  Mandaty i grzywny

   

  Referat Konsularny Ambasady RP w Helsinkach przypomina, iż nie ma legitymacji do podejmowania interwencji w sprawach związanych z próbami cofnięcia lub zmniejszenia wysokości mandatu otrzymanego przez obywatela polskiego w Finlandii. Przestrzeganie wiążących przepisów prawnych jest obowiązkiem każdej osoby, która przebywa na terytorium Finlandii – zarówno obywateli fińskich, jak i cudzoziemców. Warto przypomnieć, że grzywny nakładane na kierowców uchybiających przepisom są niejednokrotnie bardzo wysokie (nawet rzędu kilku tysięcy euro). Na ogół jedyną możliwością zmiany wysokości mandatu lub jego uchylenia jest wniesienie odwołania do właściwego urzędu zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji o ukaraniu grzywną.

   

  Udającym się w podróż do Finlandii kierowcom, którzy nie posługują się językiem fińskim, szwedzkim lub angielskim, radzimy zaopatrzenie się w słownik lub rozmówki zawierające zwroty przydatne w trakcie pobytu, w szczególności w razie awarii pojazdu, a także w mapy lub urządzenia nawigacyjne. Referat Konsularny Ambasady RP w Helsinkach nie świadczy usług polegających na tłumaczeniu rozmów telefonicznych ani wskazywaniu dostępnych punktów usługowych (warsztaty, motele itp.).  Działania te nie należą do właściwości konsula.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: