close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPIEKA ZDROWOTNA

 • 28 kwietnia 2011

  Osoby ubezpieczone w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia podróżujące po Finlandii lub przebywające w niej czasowo (np. studenci), mają prawo do skorzystania w nagłych przypadkach z fińskiej publicznej opieki medycznej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta EKUZ), którą można otrzymać przed wyjazdem w placówce NFZ. Posiadacze EKUZ przebywający w Finlandii czasowo (studenci) co do zasady uprawnieni są również do korzystania z takich świadczeń zdrowotnych, bez wykonania których istniałoby ryzyko pogorszenia stanu zdrowia, jak np. leczenie chorób przewlekłych. Kwestie te w każdym przypadku podlegają indywidualnej ocenie.

   

  Osoby pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą w Finlandii, uprawnione są do skorzystania z opieki zdrowotnej w Finlandii na podstawie karty S-1, którą można otrzymać w oddziałach NFZ po przedstawieniu niezbędnych dokumentów. Warunkiem korzystania z opieki zdrowotnej jest w tym przypadku dokonanie zgłoszenia do fińskiej instytucji ubezpieczeń społecznych (KELA) polskiej karty S-1.

   

  Polak przyjeżdżający do Finlandii będzie miał prawo tylko do takich samych bezpłatnych świadczeń medycznych, jak obywatel tego kraju. Należy pamiętać, że w Finlandii osoby ubezpieczone obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej (np. kilkadziesiąt euro za wizytę lekarską, 26 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu) oraz odpłatność za kupowane lekarstwa. Wydatki te pokrywa osoba, której udzielana jest pomoc medyczna.

   

  Osobom nieubezpieczonym w NFZ zaleca się wykupienie w Polsce przed wyjazdem zagranicznym specjalnego ubezpieczenia ze względu na ewentualnie bardzo wysokie koszty leczenia w Finlandii. W razie hospitalizacji lub transportu chorego do Polski pełny koszt kompleksowej opieki lekarskiej jest znaczny. Koszt wizyty lekarskiej wynosi około 80-100 euro, a doba w szpitalu kosztuje około 200 euro (nie licząc badań, leków, zabiegów itp.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: