close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STUDIA W FINLANDII

 • 28 kwietnia 2011  Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu jest poświadczenie przez uczelnię faktu bycia jej studentem, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienia posiadania wystarczających środków finansowych (wlicza się w to również otrzymywane stypendium). Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej bez dodatkowych zezwoleń w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

   

  O szczegółowe kryteria przyjęć należy pytać na wybranej uczelni. Polskiego studenta obowiązywać będą takie same opłaty za studia, prawo do stypendiów naukowych czy do opieki medycznej, a także zniżki na transport, jak studentów miejscowych. Pobyt studenta nie może być jednak obciążający dla systemu socjalnego Finlandii, np. student nie jest uprawniony do stypendium socjalnego, chyba że przynajmniej jedno z rodziców pracuje w danym państwie (stypendia przyznawane są jedynie w ściśle określonych i nielicznych przypadkach, np. w Finlandii gdy studia związane są z pracą, wolontariatem, gdy rodzice legalnie pracują w Finlandii), czy dofinansowania kosztów wynajęcia na okres studiów mieszkania, co nie wyklucza jednak możliwości udzielenia przez tutejsze władze lub uczelnię pomocy finansowej w różnych formach.

   

  Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem wymiany międzynarodowej Erasmus plus: http://erasmusplus.org.pl/

   

  Pomoc w nawiązaniu kontaktu z uczelniami fińskimi można uzyskać m in. poprzez:

  Centre for International Mobility
  P.O.Box 343 (Hakaniemenkatu 2)
  Fin - 00531 Helsinki, Finland
  Tel. +358 9 7747 7033
  Fax: +358 9 7747 7064
  e-mail: cimoinfo@cimo.fi
  http://www.cimo.fi/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: