close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 •  

   

  DANE KONTAKTOWE:

   

  Referat Konsularny Ambasady RP w Helsinkach

  Armas Lindgrenin tie 21, 00570 Helsinki

  e-mail: helsinki.konsul@msz.gov.pl

  Faks: (+358 9) 684 74 77

  Telefon:

  z Finlandii: 09 618 28 103

  z Polski: +358 9 618 28 103

   

  W związku ze znacznym natężeniem spraw konsularnych uprzejmie informujemy, iż udzielanie informacji w sprawach bieżących w formie telefonicznej odbywa się w godzinach 13:30-15:30 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. Jednocześnie uprzejmie prosimy o przesyłanie pytań z dokładnym opisem sprawy w formie elektronicznej na adres: helsinki.konsul@msz.gov.pl.

   

  Numer konta: FI66 1210 3000 1000 63 (Nordea Bank, SWIFT/BIC: NDEAFIHH). W tytule przelewu prosimy podawać: „OPŁATA KONSULARNA imię nazwisko osoby, której sprawa dotyczy”.

   

   Różnica czasu w stosunku do Polski: +1 godzina

   

  Okręgiem konsularnym Konsula RP w Helsinkach jest Republika Finlandii.

   

  Lokalizacja na mapie:

  https://www.google.pl/maps/place/Armas+Lindgrenin+tie+21,+00570+Helsinki,+Finlandia/@60.1832298,25.0042641,15z/data=!4m5!3m4!1s0x4692095a78fcd065:0x32af9e13b8353a47!8m2!3d60.1799862!4d25.0161946

   

  Wejście do Referatu Konsularnego:

  Finlandia_Helsinki_A_3

   

   

  WIZYTY W KONSULACIE:

  Na wizytę w konsulacie należy się zapisać za pośrednictwem systemu internetowego e-konsulat: https://www.e-konsulat.gov.pl/, wybierając jedną z kategorii spraw:

   

  • sprawy paszportowe: złożenie wniosku o wydanie paszportu lub o wydanie paszportu dla dziecka;
  • sprawy prawne: poświadczenie własnoręczności podpisu lub inne czynności notarialne; sprawy dotyczące rejestracji aktów urodzenia i małżeństwa; inne sprawy dot. stanu cywilnego, zmiany imion lub nazwisk; wydanie zaświadczeń lub zezwoleń; sprawy morskie; potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP;
  • sprawy obywatelskie: sprawy dotyczące nadania, przywrócenia, potwierdzenia lub zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

    

  Godziny przyjmowania interesantów:

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10:00-13:00

  środa 10:00-17:00

   

  Urząd jest nieczynny w soboty i niedziele oraz we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy obowiązujące w Polsce i w Finlandii, tj. 1 i 6 stycznia, Wielki Piątek i Poniedziałek Wielkanocny, 1 i 3 maja, Wniebowstąpienie (święto ruchome – wypada w czwartek, trzy tygodnie przed Bożym Ciałem), Boże Ciało, wigilię święta Juhannus (tj. piątek przypadający między 19 a 25 czerwca), 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 6 grudnia oraz 24-26 grudnia.

   

  W 2018 r. oprócz sobót i niedziel urząd będzie nieczynny w dniach: 1 stycznia, 30 marca, 2 kwietnia, 1, 3, 10 i 31 maja,  22 czerwca, 15 sierpnia, 1 listopada oraz 6, 25 i 26 grudnia. W środę 9 maja urząd czynny będzie do godziny 16.00.  

   

   

  OPŁATY KONSULARNE

     

  Opłaty konsularne przyjmowane są gotówką w kasie urzędu lub w formie przelewu na konto Ambasady: FI66 1210 3000 1000 63 (Nordea Bank, SWIFT/BIC: NDEAFIHH; w tytule przelewu prosimy podawać: „OPŁATA KONSULARNA imię nazwisko osoby, której sprawa dotyczy”).

   

  Nie ma możliwości wnoszenia opłat przy użyciu kart płatniczych.

   

  Osoby załatwiające sprawę w konsulacie proszone są o okazanie wydrukowanego potwierdzenia dokonania przelewu, zaś osoby załatwiające sprawę korespondencyjnie o dołączenie ww. potwierdzenia do przesyłki.

   

  DYŻURNY TELEFON KONSULA – wyłącznie w nagłych przypadkach (zgony itp.)

   

  W sytuacjach wymagających interwencji konsula związanej z koniecznością udzielenia pomocy konsularnej po godzinach pracy Ambasady RP w Helsinkach oraz w dni wolne od pracy działa telefon dyżurny:

   

  • z Finlandii: 0503 818 653
  • z Polski: +358 503 818 653

   

  Telefon alarmowy służy wyłącznie do sygnalizowania potrzeby natychmiastowej interwencji poza godzinami pracy Ambasady RP . Telefon alarmowy nie służy do udzielania bieżących informacji w sprawach konsularnych. Wszelkie niezbędne informacje w sprawach konsularnych udzielane są w godzinach pracy Ambasady RP w Helsinkach.

   

  Uwaga! Prosimy nie zgłaszać utraty dowodu osobistego przez telefon – zgodnie z prawem można tego dokonać wyłącznie przez złożenie w konsulacie lub wysłanie tradycyjną pocztą (nie e-mailem) lub faksem wypełnionego formularza. Więcej informacji o utracie dokumentów dostępne jest tutaj.

   

  Telefon alarmowy nie służy do sygnalizowania potrzeby działań, które nie należą do właściwości konsula, tj. organizowania transportu, rezerwacji miejsc noclegowych, tłumaczenia rozmów ani wyszukiwania informacji powszechnie dostępnych w zasobach sieciowych internetu.

   

  INFORMATOR KONSULARNY

   

  Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać informator konsularny zawierający wiadomości na temat istotnych zmian prawnych w sprawach z zakresu właściwości konsula oraz inne komunikaty konsulatu, uprzejmie prosimy o wysłanie maila bez treści o temacie „INFORMATOR” na adres: helsinki.konsul@msz.gov.pl.

   

  PRZYJĘCIA INTERESANTÓW POZA HELSINKAMI

   

   Ze względu na brak mobilnego sprzętu do pobierania odcisków palców przy składaniu wniosków o wydanie paszportu i realizacji czynności konsularnych poza urzędem Referat Konsularny Ambasady RP w Helsinkach nie organizuje regularnych dyżurów konsularnych. Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia doraźnego dyżuru obejmującego wybrane czynności po otrzymaniu odpowiedniej liczby zgłoszeń od zainteresowanych osób z określonego regionu Finlandii, zwłaszcza pozostającego w znacznym oddaleniu od Helsinek. Możliwość ta obejmuje sprawy, których przeprowadzenie wymaga osobistej obecności w konsulacie (jak: złożenie wniosku o wydanie pierwszego dokumentu paszportowego dla dziecka, złożenie wniosku o wydanie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia, poświadczenie własnoręczności podpisu lub daty okazania dokumentu, złożenie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa) i skierowana jest przede wszystkim do osób mający utrudniony dojazd do urzędu (tj. zamieszkałych w znacznej odległości od Helsinek, sprawujących opiekę nad małym dzieckiem, osób w zaawansowanym wieku, osób niepełnosprawnych itp.). Osoby zainteresowane zorganizowaniem w danym półroczu doraźnego dyżuru konsularnego proszone w określonym regionie proszone są o wysłanie maila z opisem sprawy o tytule DYŻUR na adres helsinki.konsul@msz.gov.pl. Ze względów organizacyjnych podczas doraźnego dyżuru konsularnego nie ma możliwości składania wniosku o wydanie paszportu dla osób powyżej 12 roku życia ani potwierdzania profilu zaufanego e-PUAP.  

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: