close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • UWAGA

   

  Od 19 lipca 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu oraz paszportu tymczasowego dostępny do pobrania tutaj wraz z instrukcją wypełnienia.

   

  Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym (punkty 1-13). Wniosek musi być wydrukowany dwustronnie na jednej kartce papieru.

   

  W Ambasadzie RP możliwe jest złożenie wniosku o wydanie paszportu, jak również odebranie paszportu. Paszporty sporządzane są centralnie w Polsce. Czas oczekiwania na wydanie, sporządzenie i dostarczenie do Ambasady RP w Helsinkach paszportu wynosi ok. 1-2 miesięcy. Informacje o procedurze ubiegania się o paszport zostały zamieszczone w zakładce Paszporty.

   

  Osoby, które ubiegają się o wydanie paszportu, mogą równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport sporządzony w Polsce. Paszport tymczasowy sporządzany jest w Ambasadzie RP. Obywatele polscy mieszkający lub przebywający w Finlandii mogą otrzymać paszport tymczasowy również w innych, ściśle określonych w ustawie przypadkach, na ogół związanych z koniecznością pilnego wyjazdu do Kraju. Więcej informacji o procedurze ubiegania się o paszport  tymczasowy znajduje się w zakładce Paszporty tymczasowe.

   

  Paszporty i paszporty tymczasowe sporządzane są co do zasady na podstawie danych zawartych w polskich aktach stanu cywilnego (tj. polskich aktach urodzenia lub małżeństwa). Informacje o procedurze ubiegania się o paszport w przypadku braku polskiego aktu stanu cywilnego dostępne są w zakładce Pierwszy paszport dla dziecka.

   

   

  Wysokość opłat konsularnych z tytułu wydania paszportu dla poszczególnych grup wnioskodawców została podana w zakładce Opłaty paszportowe.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: