""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • JĘZYK POLSKI

 • 28 kwietnia 2011

  UCZELNIE WYŻSZE

  Język polski i literatura są przedmiotem studiów uniwersyteckich w Katedrze Filologii Słowiańskich na Uniwersytecie w Helsinkach. Pierwszym profesorem mianowany został w 1900 r. Jooseppi Julius Mikkola, wybitny slawista swojej epoki który pełnił tę funkcje do 1934 r. Wielki wkład w rozwój studiów polonistycznych wniosła także jego żona, Maila Talvio, znana tłumaczka literatury polskiej. Jednym z bardziej znanych następców Mikkoli był Eino Nieminen (profesura w latach 1952-60),badający głównie gramatykę historyczną i dialektologię języka polskiego.

   

   

   

  Helsingin yliopisto

   

   

  Wydział Zachodnich i Południowo-Słowiańskich Języków

  Unioninkatu 40 B, 00014 Helsingin Yliopisto

  http://www.helsinki.fi/slaavilaiset/english/staff/index.htm
  Lektor: Izabela Jakubek-Głąb

  Tel: +358 2941 22023

  E-mail: izabela.jakubek@helsinki.fi

   

   

   

  Informacja dotycząca możliwości nauki języka polskiego w Finlandii

   

   

  Przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach działa Szkolny Punkt Konsultacyjny realizujący program nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Szkolny Punkt Konsultacyjny w Helsinkach funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U z 2014 r. poz. 454).

   

  Szkolny Punkt Konsultacyjny (SPK) przyjmuje dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego do nauki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Edukacja w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym umożliwia naukę języka ojczystego, poznawanie wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury. SPK w Helsinkach realizuje uzupełniający program nauczania i wystawia świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

   

  Organem nadzorującym pracę SPK jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie.

   

  Zapisy do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Helsinkach odbywają się poprzez wypełnienie kwestionariusza SPK i przesłanie go na adres Kierownika SPK – Pani Małgorzaty Haba-Rantamo: habarantamo@hotmail.com.

   

  Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu. Nauka w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym jest bezpłatna.

   

  Uczniom SPK przysługuje legitymacja szkolna mająca ważność na terenie Polski, pod warunkiem zamieszczenia na niej numeru PESEL oraz opatrzenia małą pieczęcią urzędową SPK. 

   

  Więcej informacji o Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym dostępne jest na stronie i profilu SPK: http://www.helsinki.orpeg.pl/ oraz https://www.facebook.com/PolskaSzkolaWHelsinkach.

   

  W Helsinkach, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Pori, Hämeenlinna oraz Jyväskylä istnieje również możliwość nauki języka polskiego w miejscowych szkołach. Nauka odbywa się raz w tygodniu, w wymiarze 2 godzin.

   

  Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają:

   

   

  Informujemy dodatkowo o projekcie umożliwiającym bezpłatną naukę dzieciom przebywającym za granicą: http://www.libratus.edu.pl

   

  Zachęcamy do odwiedzenia portalu na temat dwujęzyczności dzieci: http://dwujezycznosc.info/?q=pl oraz do lektury informatora przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dotyczącego wsparcia nauczania języka polskiego oraz w języku polskim za granicą.

   

  Zapraszamy również do lektury praktycznego poradnika na temat dwujęzyczności pt. "Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach".

   

   

  Biblioteka

   

  W Ambasadzie RP w Helsinkach działa biblioteka, która gromadzi książki i inne zbiory, w szczególności dotyczące Polski oraz w języku polskim. Zbiory biblioteki są w miarę możliwości uzupełniane o polskie nowości wydawnicze. Celem biblioteki jest umożliwienie Polakom zamieszkałym lub przebywającym w Finlandii oraz osobom zainteresowanym sprawami polskimi kontaktu z literaturą poświęconą polskiej historii i kulturze oraz w języku polskim.

   

  Biblioteka jest otwarta dla czytelników codziennie od poniedziałku do piątku po wcześniejszym umówieniu się. Przy wypożyczaniu książki z biblioteki konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości. Jednorazowo czytelnicy mogą wypożyczyć do pięciu książek na okres miesiąca, przy czym okres wypożyczenia może zostać przedłużony o kolejny miesiąc, jeśli dana pozycja nie została zarezerwowana przez inną osobę.

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: